Sagsbehandler til militær sikkerhed ved Flyverkommandoen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Brænder du for militær sikkerhed og er skarp i koordination og samarbejde mellem flyvevåbnets myndigheder? Så har vi lige nu stillingen til dig som sagsbehandler til militær sikkerhed ved Flyverkommandoen.

Om os

Flyvevåbnets operationsstøtteområde er for alvor højaktuelt med den nuværende sikkerhedspolitiske situation. Jeg søger en chefsergent eller en erfaren seniorsergent, der brænder for den militære sikkerhed og som vil trives i en hverdag som del af et stærkt team. I fællesskab løser vi en lang række alsidige opgaver, og på baggrund af vores erfaringer fra det operative miljø kombineret med sagsbehandlervirket leverer vi resultater til Flyvevåbnet.

Flyverkommandoens Operationsstøtteafdeling er omdrejningspunktet for operationsstøttevirksomheden i Flyvevåbnet. Indeholdt i Operationsstøtteafdelingen er Force Protection sektionen. Sektionen er overordnet ansvarlig for tilrettelæggelsen af Force Protection og herunder den militære sikkerhed inden for Flyvevåbnets myndighedsområde, såvel nationalt som internationalt.

Sektionen har en meget bred opgaveportefølje og dækker således hele Force Protection området. Opgaverne bliver løst i samspil med kollegaer, der hver især byder ind med egne styrker. Sektionens opgaver indbefatter udover selve Force Protection området blandt andet også kapacitetsansvaret for Flyvevåbnets operationsstøtte wing, Operations Support Wing (OSW) og derudover bidrager vi til at udvikle Flyverhjemmeværnets kapaciteter til Flyvevåbnets behov.

Om stillingen

I stillingen som Flyvevåbnets sagsbehandler inden for den militære sikkerhed vil du indgå i et sammentømret team, der har store ambitioner for operationsstøtteområdet. Samtidig vil du opleve at støtte Flyvevåbnets militære sikkerhedsinspektør i direkte koordination.

Konkret vil du blive ansvarlig for koordination af alle forhold vedr. den militære sikkerhed inden for Flyverkommandoens myndighedsområde, herunder også de militære sikkerhedseftersyn både nationalt og internationalt.

Herudover vil du, sammen med resten af sektionen, indgå i planlægningen af indsættelsen af FLV kapaciteter i nationale- såvel som internationale operationer som Flyverkommandoens ekspert inden for den militære sikkerhed. Du kommer blandt andet til at arbejde med følgende:
• Fungere som overordnet sagsbehandler inden for militær sikkerhed i Flyvevåbnet.
• Deltage i operative planlægningsgrupper som ekspert inden for den militære sikkerhed.
• Ansvarlig for at opdatere Flyvevåbnets militær sikkerheds inspektør på relevante militære sikkerheds forhold.
• Bidrage med udviklingen af bestemmelsesgrundlaget og policy for den militære sikkerhed i Flyvevåbnet herunder rådgive og selvstændigt komme med oplæg til Flyverkommandoens militære sikkerheds inspektør.
• Ansvarlig for udarbejdelse af militær sikkerhed årsrapport til Chefen for Flyverkommandoen.
• Forestå militære sikkerhedseftersyn af inden for hele Flyverkommandoens myndighedsområde, herunder sammensætning af eftersynshold.
• Deltage i certificeringer af Flyvevåbnets kapaciteter, med primært ansvar inden for militær sikkerhed.
• Varetage sagsbehandling vedr. Flyvevåbnets Fototjeneste.
• Varetage sagsbehandling vedr. meteorologi i Flyvevåbnet.

Operationsstøtteafdelingen er en fleksibel arbejdsplads, hvilket bl.a. betyder, at arbejdet vil kunne gennemføres delt mellem tilstedeværelse og arbejde fra hjemmet. Det gode arbejdsmiljø og trivslen vægtes højt i sektionen, hvor vi har ide om, at gode relationer leder til bedre resultater.

Om dig

Vi vil i sektionen tage udgangspunkt i dine kompetencer, og hvordan vi bedst bringer disse frem og opkvalificerer dig inden for den militære sikkerhed. Tidligere stillingsindehaver er fortsat ansat i Flyverkommandoen og vil i en overgangsperiode være tilgængelig for råd og vejledning.

Du har gerne erfaring med den militære sikkerhed, og ønskeligt har du også en TACEVAL-uddannelse, ellers opkvalificeres du i stillingen. Dertil besidder du en god helhedsforståelse for Flyvevåbnets virksomhed og operationer og har forståelse for, hvordan den militære sikkerhed afbalanceres med den operative effekt.

Du er analytisk stærk og selvstændigt tænkende, danner dig hurtigt et overblik over omfattende sager, og formår hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer.
Du kommunikerer klart og præcist i skrift og tale og har gode evner inden for samarbejde og netværksopbygning, hvilket er essentielt i et sagsområde med så stor berøringsflade både internt i Flyvevåbnet men også ud i resten af Forsvarets organisation.

Der kan i stillingen være mulighed for at studere ved siden af.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent som har et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionschef kaptajn Mikkel M. Hansen på telefon 72 81 17 24, alternativt afdelingschefen major Jesper Storhøj Sørensen på 50 86 57 24.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 10. marts 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. maj 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af en Operationsdivision med et National Air Operation Centre, en Planlægnings- og Kapacitetsdivision, Aviation Safety og en Ledelsessektion. Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt støtter underliggende myndigheders opgaveløsning.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Karup, Herningvej , Kølvrå, 7470 Karup J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5994172

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet