Nyheder fra Karup

10 °
Tåget

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Karup og omegn

Job tilbydes:
Sagsbehandler til De Regionale Servicentre Vest
Vil du være vores nye Indkøbs- og beholdningsansvarlige forsyner, for De Regionale Servicecentre Vest? Og dermed have ansvar for planlægning, koordinering, opgavetilrettelæggelse og prioritering for materiel og køretøjer, i vores region? Så læs med her, måske du er vores nye kollega! – Som vi mangler fra 1. september. Om osDe Regionale Servicecentre, også kendt som Lokal IT, er en landsdækkende IT organisation, der servicerer Forsvarsministeriets medarbejdere med on-site IT opgaver, hvilket sker igennem de Lokale IT Servicecentre (LITS), som med 180 medarbejdere, er geografisk fordelt over hele landet. Vi lægger vægt på videndeling, læring, service og god humor.Lokal IT Region Vest består af 14 Lokale IT Servicecentre samt 2 bemandede satellitter, og løser de lokale IT-opgaver for alle brugere i Jylland. Vores arbejdsdag er travl og præget af tillid, selvstændighed og fleksibilitet. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø i moderne rammer med en arbejdsuge på 37 timer, fleksibel arbejdstid og betalt frokostpause. På vores unikke arbejdsplads har du med andre ord tid til et liv ved siden af, uden du skal give afkald på kompetenceudvikling og udfordrende arbejde.Om stillingenArbejdet som forsyner sker ved anvendelse af SAP-systemet DeMars. Stillingen kræver indsigt i IT materiel i Forsvaret og de relaterede koncernfælles administrative procedurer på indkøbs- og logistikområdet. Du vil blive beholdningsansvarlig for materiel og køretøjer for alle LITS i Region Øst og dermed varetage den daglige materielforvaltning af LITS myndighedsbeholdninger. Dine arbejdsopgaver bliver:- At samarbejde med andre logistik og indkøbs enheder i FMI, heriblandt lokalt ved LITS og –lager.- Varetage sagsbehandlingsprocesser omkring rekvisition, omlagering, og indkøb i DeMars- Foretage den løbende kontrol af beholdningen samt udarbejde og foranstalte en plan for fremtidig mønstring- At være ansvarlig for opnrmeringssager herunder etablering af en struktur i centerets lagersystemer- At være ansvarlig for dokumentation og løbende status på lovpligtige sikkerhedseftersyn af materiel, køretøjer, trailere og containere- Sikre at Lokal IT lever op til forvaltningsgrundlaget vedr. materiel og lagre- Kommunikere logistiske forhold til andre som ikke har stor viden omkring logistikStillingen er som udgangspunkt oprettet med tjenested på Flyvestation Karup, men kan efter aftale også ligge på en af region vest andre adresser. Om digDu er en ihærdig og fremsynet seniorsergent. Alternativ er du en erfaren oversergent. Du er fleksibel, omstillingsparat, og er i stand til selvstændigt at prioritere dine arbejdsopgaver. Du værdsætter og udvikler den gode omgangstone i samarbejdet med forskellige medarbejdere, der alle har et fælles mål om at levere professionel støtte til IT support.Faglige kompetencer:• Du er uddannet inden for Demars logistik og Indkøb (Myndighedsbeholdning samt Indkøbsrekvirent)• Du har kendskab til IT hardware på højere niveau end en alm. bruger• Du har kendskab til ITSM værktøjet Remedy• Kendskab til ITIL og KESDH er en fordel• Kørekort, personbil kat. B er nødvendigt.Personlige kompetencer:Du er struktureret og selvkørende og kan planlægge din arbejdsdag med efterfølgende opfølgning og afrapportering. Kvalitet og service med kunden i fokus er højt prioriteret og du fremstår seriøs og tillidsvækkende i din opgaveløsning.Du kan arbejde på kryds og tværs i organisationen og har ”brede skuldre” de tidspunkter, hvor det ikke lige kører efter planen.Herudover er du:• Teamorienteret • Indstillet på, løbende selv at sætte dig ind i nye produkter og teknologier, når det er nødvendigt• God til at planlægge og udføre opgaver selvstændigt ud fra givne rammer• Fokuseret på vidensdeling og koordinering med dine kolleger• Glad og har god sans for humor Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.AnsættelsesvilkårStillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndighedeStillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad/korporal/seniorsergent) med et godt udviklingspotentiale. Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetence- udvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested er Karup.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGVil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Regions Chef Vest Timmy Nielsen på +45 2113 6551 eller Regions Chef Øst Carsten Norrbohm på +45 4073 3485. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96 eller mail FPS-MES@MIL.DK. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Ansøgningsfrist er d. 31. august 2022. Samtaler fløbende. Stillingen er til besættelse d. 1. september 2022 eller hurtigst muligt. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Forsvaret er en af Danmarks største arbejdspladserForsvaret har i alt 22.000 medarbejdere - heraf ca. 7.000 civile ansatte.Det der kendetegner os, er blandt andet bredden i personalesammensætningen:lektorer, maskinarbejdere, kokke, læger, økonomer, kontorpersonale, ingeniører, it-medarbejdere og mange flere.En moderne arbejdspladsVores holdning er, at den enkelte medarbejder skal udvikle sig både fagligt og personligt, så det har værdi for hele arbejdslivet. Det giver motiverede, engagerede og fleksible medarbejdere, som trives og som er af stor værdi for hele organisationen. Her er rig mulighed for at rokere rundt og få nye udfordringer, uanset om man er chef, leder, mellemleder, generalist, specialist eller noget helt andet. Internt støtter vi op om hver eneste ansat gennem personlige udviklingsplaner med tiltag, som både styrker medarbejderen og Forsvaret.En anderledes arbejdsplads.Forsvaret både ligner og adskiller sig fra andre offentlige og private arbejdspladser. Vores mission er at arbejde for fred og sikkerhed i både Danmark og verden.
Flyvestation Karup
Indrykket 9. august på JobNet
Job tilbydes:
Leder med interesse for kritisk informations-infrastruktur
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) søger en bredt funderet major/orlogskaptajn/chefkonsulent, der evner at koble klassificeret teknologi, strategiske beslutningspunkter og brugernes virke sammen.Om osSystem Services er en ny, selvstændig afdeling med fire sektioner, fire chefer og foreløbigt ca. 25 kolleger. Medarbejderne i System Services er både civile og militære. Afdelingen er præget af en fri og uformel omgangstone og har en entusiastisk nybyggerånd.Dagligdagen i System Services er stærkt varieret og udfordrende, med stor berøringsflade med både forretnings- og it-ansvarlige i størstedelen af Forsvarsministeriets Koncern. Man har desuden et betydeligt ansvar for forvaltning og modning af it-området.System Management sikrer strømlinet og effektiv forvaltning at koncernens it-systemer.Vi skal på sigt varetage og udvikle driften af et antal it-systemer jævnfør forsvarets KCM-koncept og præge opgaveløsningen i den fremtidige it-organisation.Hos os er hjemmearbejdsdage, fleksibilitet og udvikling i fokus.Derfor tilbyder vi dig en stilling, hvor Work-Life-Balance er i højsædet, og kompetenceudvikling er en naturlig del af jobbet.Om stillingenStillingen er nyoprettet med henblik på, at skabe større tyngde på et område, hvor der aktuelt sker en rivende udvikling, og hvor såvel antallet af brugere, som de krav der stilles til de teknologiske leverancer løbende bliver udvidet. Den klassificerede teknologiske platform er baseret på en smartphone-app og en central server-infrastruktur, hvor de forretningsmæssige behov skal kunne understøttes.Der vil skulle løses en bred vifte af opgaver, relateret til vugge-til-grav-ansvar for infrastrukturen, hvor du understøtter din chef, som er den formelle beslutningstager på leverandørsiden og den forretningsansvarlige.På sigt er du med til at udvikle det område, som den konkrete informations-infrastruktur indgår i, i en bredere kontekst. Dette kan f.eks. være i forhold til konceptudvikling, konceptdesign, afprøvning af løsninger m.m. De præcise opgaver vil afhænge af dine interesser og kompetencer.Stillingen vil indeholde et stort ansvar i en til tider travl og varieret hverdag. Du vil få en bred kontaktflade i og uden for FMI herunder forsvarsministeriets departement og andre ministerområder. Du vil også få stor frihed i løsningen af opgaverne og i din dagligdag, og en høj grad af fleksibilitet i forhold til hvordan de gribes an.På nuværende tidspunkt er platformen og ansvaret under overførsel fra en del af FMI’s organisation til en anden. Du vil blive klædt godt på, af en erfaren medarbejder, der har det daglige ansvar for overførslen, og vil kunne trække på støtte herfra.Om digDu skal kunne kommunikere med strategiske beslutningstagere, og kunne formidle tekniske problemstillinger i øjenhøjde med forretningen. Du har gerne erfaring med ledelsesbetjening.Selvstændigt gennemføre analyser af såvel anvendelse som behov af den klassificerede teknologi platform.Du har gerne gode skriftlige formidlings- og præsentationskompetencer på dansk og engelsk.Du er nysgerrig, vedholdende og ikke er bange for at stille spørgsmål.Da området indeholder både behandling af viden af teknologisk og strategisk karakter, er det en fordel hvis du har interesse for begge dele. Du skal også gerne kunne lide at befinde dig ”der hvor tingene sker”, og ikke være bange for at træffe beslutninger på baggrund af den viden du har i øjeblikket – eller hurtigt kunne identificere de 2-3 kritiske spørgsmål, som skal afklares for at kunne understøtte beslutningen mest hensigtsmæssigt.Arbejdsopgaverne indebærer en bred kontakt til mange forskellige kompetencer, og det er vigtigt, at du også evner at aflæse situationen.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling, så hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHar du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen major Flemming Pradhan-Blach, der kan træffes på telefon: 2437 6988.Har du spørgsmål omkring det tekniske indhold af opgaver i stillingen bedes disse rettet til orlogskaptajn Henrik Bøgh, der kan træffes på telefon: 7281 4881.Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.Vi afholder løbende samtaler og forventer ansættelse hurtigst muligt og ikke senere end den 1. oktober 2022. Du søger via linket. For at kunne komme i betragtning, anmodes du om at vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis.Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.OM KAPACITETSANSVARLIG KONCERN ITForsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Ca. 300 af FMI’s 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Hvidovre.Kapacitetsansvarlig Koncern IT (KAKI) er en division under FMI, som driver, vedligeholder og udvikler koncernens netværk, applikationer og arbejdsstationer. Endvidere driver og udvikler KAKI koncernens SAP-applikation DeMars. KAKI forestår desuden koordinering, planlægning, ressource- og udliciteringsstyring samt sikkerhed og kvalitetsstyring mv. inden for informatikområdet for hele koncernen.
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Indrykket 9. august på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk