Nyheder fra Karup

14 °
Let overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Karup og omegn

Job tilbydes:
Pædagog
Børnehuset i Kølvrå søger en pædagog på 37 timer/uge med tiltrædelse 1. august 2022. Børnehuset Kølvrå er en integreret børnehave og vuggestue, så man skal kunne se sig selv i det pædagogiske arbejde med børn i alderen 0 til 6 år. Lige pt. er stillingen i vuggestuen hos de 0-2 årige.I Viborg kommune er det besluttet at alle stillinger bliver slået op som fuldtidsstillinger på 37 timer. I denne stilling kan andet aftales hvis det ønskes.  Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde dig?:Børnehuset i Kølvrå er en integreret institution med 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper – vi er pt. 48 børnehavebørn og 17 vuggestuebørn.Vi samarbejder på tværs af husetVi arbejder meget tværfagligt og har løbende mulighed for sparring af logo pæd, psykolog osv.Vores pædagogiske fokus er især på inklusion og anerkendende pædagogik koblet til læreplanstemaerneVi øver Marte Meo metoden i forhold til at kvalificere samspillet mellem den voksne og barnet gennem videooptagelser af egen pædagogiske praksis.Vi har fokus på at skabe et varmt og fagligt forældresamarbejdeVi har madordning i hele huset – og har fokus på dette som værdifuldt læringsrum i hverdagen med børnene. Vi har en ernæringsassistent som inddrager børnene i madlavningenVi er en flok positive og engagerede kollegerVi har en spændende hverdag, hvor 2 dage aldrig er ensÅbningstiden er kl. 6.15 – 16.45, dog fredag kl. 6.15 – 15:30Vores forventninger er atdu er nærværende og synlig i forhold til kolleger, børn og forældredu er initiativrig, engageret og har et godt overblikdu har en tålmodig, varm, positiv og anerkendende faglig tilgangdu er selvstændig, men kan også indgå i tæt samarbejde med kollegerne i Børnehusetdu er fleksibel og mødestabil – det betyder i praksis, at du skal kunne ændre din arbejdstid/mødeplan også med kort varsel – da vi hjælper hinanden i hele huset ved ferie og sygdom mv.du får energi af forandringer og en uforudsigelig hverdag – og er med til at finde kreative løsninger der har fokus på kerneopgaven.du deltager aktivt i Børnehusets hverdag og livdu har mod på/ lyst til at arbejde med børn med vægt på 0-6 års alderendu kan arbejde tværfagligt og være primærpædagog for en gruppe børn.Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:Børnehusleder Susanne Franz Jensen, tlf. 87 87 15 23Løn og ansættelsesforholdLøn i henhold til gældende overenskomst.Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest / straffeattest.
Børn & Unge
Indrykket 20. maj på JobNet
Job tilbydes:
Flymaskinist FM-2 til Eskadrille 723, Helicopter Wing Karup
Er du uddannet flymekaniker, og brænder du for operativ tjeneste og er du klar til at indgå i et spændende uddannelsesforløb til anden tekniker på Seahawk?Om osHelicopter Wing Karup (HWKAR) har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.Eskadrille 723 (ESK 723) er en del af HWKAR. Vi har året rundt helikoptere i Nordatlanten ombord på et af søværnets skibe, ligesom vi deltager i internationale operationer, også stationeret ombord på søværnets skibe. ESK opgaver spænder fra suverænitetshævdelse, eftersøgning og redning og over fiskeri- og havmiljøinspektion til sømilitære opgaver og støtte til politiet.ESK 723 har implementeret den nye skibsbaserede helikopter, MH-60R Seahawk, som erstattede Lynx. Vi er derfor en eskadrille i stadig forandring, og der er mange spændende opgaver forbundet med både den daglige drift og implementeringen af ny skibsbaseret helikopter.ESK 723 Materieldeling (M-DEL) består af en Line, samt en række støttefunktioner. ESK Flights understøtter Søværnet i deres taktiske opgaveløsning under øvelser og under Internationale Operationer. Ligeledes støtter de, Søværnets opgaver i Nordatlanten. Som FM-2’er vil du blive tilknyttet begge Flights, således du bliver uddannet inden for hele ESK 723s opgavekompleks.Om stillingenSom flymaskinist FM-2 vil du under deployering indgå i det 4-mands team, som er ansvarlig for, at helikopteren er klar til at løse opgaverne, samt at du vil indgå som en aktiv del af helikoptergruppen på skibet. Derudover skal du kunne indgå i samarbejde med skibets besætning, så du i samarbejde med den kan løse de daglige operationer, og hvis du har behov for særlig hjælp.Under flyvninger kommer du til at arbejde i kabinen. I samarbejde med den øvrige flyvende besætning skal du blandt andet kunne anvende helikopterens våben, hoist, lastekrog, samt hjælpe til med navigation. De flyvende opgaver vil du dele med den flymaskinist FM-1, der ligeledes indgår i helikoptergruppen. En stor del af jobbet som flymaskinist i ESK 723 foregår på søværnets skibe, hvorfra helikopterne opererer. Dvs. du skal være søstærk og forvente at være væk fra hjemmet ca. tre måneder om året. Fraværsperioderne vil i længde variere fra dage til måneder.Under tjeneste i Karup vil din primære opgave blive daglig flyvedligeholdelse på line-niveau og flyvning som flymaskinist.Om digDu er sergent med en teknisk baggrund som B1 flymekaniker.Alternativt er du en erfaren konstabel der er vurderet egnet til forfremmelse.Du kan være under uddannelse, eller har lyst til at uddanne dig til flymekaniker.Du skal kunne læse og tale engelsk samt anvende PC, herunder også SAP. Du skal have bestået eller kunne bestå optagelseskravene som maskinist ved Forsvarets Rekruttering, samt du skal fremstår moden og velovervejet. Du trives med forandringer i en omskiftelig hverdag med mange forskelligartede og til tider komplekse opgaver. Du kan arbejde selvstændigt, struktureret, være fagligt grundigt og professionelt efter devisen ”frihed under ansvar”. Du er fleksibel og har en positiv tilgang til dagligdagen. Du skal være indstillet på at operere fra skib med de udfordringer, det giver, samt at blive udsendt på nationale og internationale operationer. Du skal kunne bestå de periodevise prøver, der findes i ESK (dunkertræning, dinghy drill mv.), samt eksterne kurser (SERE). AnsættelsesvilkårStillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en erfaren soldat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.Dit faste tjenestested er Karup. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte ESK723 TKO Premierløjtnant Berit Andersen på mail: HW-723-M004@mil.dk eller mobil.: 29327641. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MAN@MIL.DK.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfristen er den 15. juni 2022. Samtaler gennemføres løbende. Forsvarsministeriets Personalestyrelses Selektionssektion gennemfører afprøvning 29.-30. juni 2022. Stillingen besættes hurtigst muligt efter koordinering med ansøgeren.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. OM HELICOPTER WING KARUPHelicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
Flyvestation Karup
Indrykket 18. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk