Nyheder fra Karup

14 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Karup og omegn

Til salg:
Alt blandet rideudstyr!
Blandet udstyr sælges! - Alle gamacher bliver vasket inden salg! UNDERLAG: Sd Design dressurunderlag str. 17" - Brugt men god stand - Tænker 150kr Navy dressurunderlag str. 17" - Næsten nyt - 100kr Catago tyrkis dressurunderlag str. 17" - Meget brugt ( Se pletter på billede) - 50kr (Men byd!) Sort dressurunderlag med guld kant str. 17" - Brugt, men god stand - 100kr Horze stævneunderlag med lam str. 17" kombi - Skjold på højre side - 50kr TÆPPER: Catago uldtæppe str. 145 - Som nyt - Tæmker 350kr Catago tyrkis skridttæppe str. 145 - Brugt, men god stand - Tænker 150kr STÆVNETØJ: Montar Molly hvide ridebukser str. 42 - Helt nye! Stadig med mærke - Tænker 600kr (Nypris er 1049) Eqiupage stævneskjorte str. L - Brugt, men god stand (en af knapperne i kraven er faldet af) - Tænker 50kr GAMACHER/BANDAGER: Horze spinggamacher str. Full - Brugt, men god stand - 75kr HG springgamacher str. Full - Brugt, men god stand - 75kr Catago tyrkis dressurgamacher str. Full - MEGET BRUGTE! - Byd! Dressurgamacher med lam str. Full - Brugte  - 100kr Eskadron Bandager str. Full - Ikke meget brugte - 75kr ANDET: Happy Horse gjord str. Full - Hekt ny, aldrig brugt - 50kr Springpisk med gel - Brugt, men i god stand - 50kr Sd design pandebånd str. Full - Brugt et par gange, så stadig som ny - 250kr Strigletaske fra Horze - Brug, men god stand - 75kr Alle priser er eksl. fragt! Kan også afhentes i Karup J Bud er velkommene!
Louise Jørgensen, Karup
Indrykket 4. juli på Ridr
Job tilbydes:
Operations- og kontrolofficer til G10 ved MND N i Karup
Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø med internationalt fokus? MND N opbygger sit hovedkvarter i Karup, hvor du vil blive en central spiller i vejen frem mod Natos godkendelse af hovedkvarteret og i evalueringen af divisions- og brigadestabe.Om osMultinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark. MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.Om stillingenStillingen har en entydig operativ profil, samtidigt med at dine analytiske og kommunikative evner vil blive udviklet og nyttiggjort. Som en af to stabsmedlemmer i G10, CREVAL&Assesment, skal du vejlede divisionens ledelse i, hvorledes hovedkvarteret bedst uddannes og øves til at kunne bestå Natos krav til et multinationaltdivisionshovedkvarter. Du skal deltage i afklaring af krav og kriterier med Natos kommandostruktur og Natos styrkestruktur og sammen med den øvrige stab, operationaliserer kravene og sikre, at divisonen når de fastsatte operative mål. G10 får ansvaret for planlægning og gennemførelse af CREVAL af de brigader der underlagt divisonen og du vil her blive en nøglespiller. Under divisionens øvelser koordinerer G10 evalueringen af såvel divisionsstaben som brigadestabene og dine evner til at holde hovedet koldt vil her blive udfordret. Stillingen er meget selvstændig og forudsætter en solid operativ forståelse.Stllingen har stor synlighed i staben og du vil rutinemæssigt lægge sager op til beslutning for divisionens ledelse. Du vil blive designeret til divisionens krisestab som operationsofficer i operationscenteret og rutinemæssigt blive øvet i funktionen.Om digDu er kaptajn eller MJ M322 og har gennemført VUT/I-L eller VUK BTN og BDE.Du skal helst have operativ erfaring, gerne fra en brigadestab. Du skal kunne sætte dig ind i komplekst stof, uddrage syntesen og præsentere dit forslag til løsning på en kort og let forståelig måde. Du skal kunne omgås personel af alle grader og forstå at tilpasse dit budskab og din kommunikation til modtagerkredsen da du ofte vil være i dialog med foresatte og foranstående. Det er afgørende, at du er analytisk stærk og at du er godt skrivende også på engelsk. Du skal have dokumenteret en stor ansvarsfølelse, da dine opgaver vil skulle løses selvstændigt og ofte på baggrund af udstukne rammer, fremfor en meget detaljeret opgavebeskrivelse.Stillingen vil give dig mulighed for at opnå endelig afklaring til optagelse på den operative føringsuddannelse. Er du allerede optaget på uddannelsen, vil du have mulighed for at afprøve teori i praksis, ligesom det nære samarbejde i en operativ divisionsstab vil være den optimale ramme for at færdiggøre dit studie.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.Det er muligt at søge stillingen som seniorsergent (M231) eller chefsergent (M232) med henblik på udnævnelse i stillingen til kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) ved anvendelse af Late Entry modellen. En ansættelse og udnævnelse vil bero på en konkret og individuel vurdering jf. FPSVEJL 401-1 og skal endvidere godkendes af moderværnets styrelseschef (CH HKO, CH SVK og CH FLK).Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Fast tjenestested er i Karup.Kontakt og ansøgningHvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte chefen for G10 oberstløjtnant Jesper Pihl på telefon 40740707Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150..Ansøgningsfrist er 26. september 2021. Ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende, og stillingen er til umiddelbar besættelseI Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Flyvestation Karup
Indrykket 16. september på JobNet
Job tilbydes:
Sagsbehandler til Efterretningssektionen (G2) ved Hærkommandoen
Vil du være med til at løfte de militære sikkerheds- og kontraefterretningsmæssige forhold ved Hærens garnisoner og enheder i et dynamisk og dedikeret miljø, og er du god til at få tingene til at ske?Om osEfterretningssektionen (eller i daglige tale G2) er en del af den HKO. Sektionen består af 4 officerer og 1 mellemleder.Vi skal skabe de bedst mulige efterretnings- og militære sikkerhedsmæssige betingelser for chef Hærkom-mandoen og underlagte myndigheder og enheders virksomhed, ligesom skal vi være kernen i opstilling af den efterretningsmæssige del af Land Component Command.Vi har en stor berøringsflade i staben og et omfattende samarbejde med Hærens myndigheder, foresatte, øvrige værn samt eksterne organisationer.Vi stiller krav under en fri og uformel tone, og lægger vægt på at de enkelte medarbejdere udvikles og trives i dagligdagen.Om stillingenDu bliver hovedsagsbehandler indenfor Militære Sikkerhed i G2. Dine opgaver er:• Deltager og bidrager i HKO Operational Planning Teams (G2X).• Deltager i koordinations- og projektgrupper ved Hærkommandoens stab.• Deltager helt eller delvist i Militære Sikkerhedsinspektioner og Hærkommandoens Kontrol og kontaktbesøg ved underlagte myndigheder m.h.p. tilbagemeldinger og opfølgning heraf. • Deltager i arbejdsgrupper og mødefora i behandling af emner indenfor Militær Sikkerhed og CI sammen med repræsentation fra Forsvarsministeriet, Forsvarets efterretningstjeneste, Forsvarsstaben, øvrige værn og styrelser indenfor Forsvarets område samt civile myndigheder.• Behandler henvendelser fra Forsvarets øvrige myndigheder og styrelser indenfor Militær Sikkerhed og CI.• Udarbejder sektionens ressourceplanlægningsværktøjer herunder aktivitetsoversigt.• Varetager opgaver som Terminal Area Security Officer (TASO) ved Hærkommandoens stab.• Varetager opgaven som Hærens sagsbehandler indenfor Informationssikkerhedsofficerområdet i tæt koordination med Center for Cyber Sikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste, CISO samt Operationsstabens Militære Sikkerhedsinspektion.• Varetager koordination mellem Operationsstabens Militære Sikkerhedssektion, Forsvarets øvrige myndigheder og styrelser samt Hærens myndigheder for så vidt angår koordination samt råd og vejledning indenfor Militær Sikkerhed.• Bidrager til udarbejdelse af notater, sagsoplæg, talesedler m.m. i forbindelse med ansvarområdet.• Bidrager til Hærens årlige rapportering indenfor Militær Sikkerhed til Forsvarets Efterretningstjeneste.• Bidrager til sektionens andel af eMTEP.• Støtter i varetagelsen af sikkerhedsopgaver i Hærkommandoens stab.Om digDu er chefsergent eller en erfaren seniorsergent med en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent. Du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Du har uddannelse/erfaring indenfor den Militære Sikkerhedstjeneste indenfor:• Forbyggende Militær Sikkerhed.• Sikkerhedsefterretningstjeneste (Counter Intelligence).• Informationssikkerhed, herunder TASO virket.• KRYPTO (gerne Kryptokustode eller Krypto Sikkerhedsofficer).• Erfaring med Militær Sikkerhed fra internationale Operationer.Du har uddannelse/erfaring med arbejde med efterretningstjenesten i form af afdelings-/ underafdelingsniveau, ”Single Source” niveau.Du prioriterer samarbejde, opnåelse af løsninger samt fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen.Du befinder dig godt i et dynamisk miljø, hvor arbejdet er krævende, men også spændende. I forbindelse med planlægningsopgaver arbejder du struktureret, effektivt og med sans for høj kvalitet. Du er analytisk tænkende og arbejder udpræget selvstændigt med opgaverne.Du formulerer dig på dansk og engelsk i skrift og tale i et forståeligt og tilgængeligt sprog.Du har nemt ved at opbygge og vedligeholde relationer og netværk på tværs af myndigheder og enheder, og du forstår at tænke din problemløsning ind i et helhedsorienteret perspektiv.AnsættelsesvilkårStillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder. Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. Dit faste tjenestested vil være i Karup. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNING:Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant P.Z. Jensen (FKO-H-CHG2) på telefon 91 33 45 60. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96. Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2021. Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler umiddelbart herefter.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM HÆRKOMMANDOEN Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næst-kommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
Flyvestation Karup
Indrykket 14. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk