Leder Fire&Rescue ved Helicopter Wing i Karup (genopslag)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at sætte retningen for ledelsen af Fire&Rescue ved Helicopter Wing i Karup?
Operations Support squadron ved Helicopter Wing søger en erfaren og selvstændig seniorsergent, som tør træffe de nødvendige beslutninger for at levere det bedst mulige beredskab året rundt.


Om os

Helicopter Wing har en klar international profil og huser alle Forsvarets Helikoptere. Helicopter Wings operative Helikoptereskadriller støtter hæren, søværnet, rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver redningstjeneste(SAR).

Helicopter Wing træner og udsender Helikopterbidrag til indsættelse i internationale operationer. Derudover er Flyveskolen – der uddanner Flyvevåbnets kommende piloter - også en del af Helicopter Wing.

Helicopter Wing er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

Fire&Rescue indgår i flyvestationens flybrandberedskab og er i beredskab 24/7. Opgaverne omhandler indsats ved hændelser/havari med fly, ulykker og akut sygdom, indsats ved brand, uheld med farlige stoffer samt en række opgaver der relaterer sig til flyvesikkerhed.

Disse opgaver omfatter renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af start- og rullebaner samt birdcontrol (Mågejægertjeneste).

Fire&Rescue består af en leder, en uddannelsesleder, en garagemester og seks vagthold. Vagtholdene består af en indsatsleder og fire brand- og redningsassistenter.

Du bliver en del af en sammentømret enhed, hvor faglighed og sikkerhed er i højsædet.

Alle dage skal fly og Helikoptere kunne flyve og vide at skulle der ske dem noget, så står vi klar til at hjælpe dem på en yderst professionel måde.


Om stillingen

Som leder bliver du ansvarlig for den daglige ledelse af de skiftende vagthold, der til stadighed skal kunne opretholde det pålagte beredskab.

Du skal sikre en kontinuerlig udvikling af dit personel og enheden, hvilket stiller krav til din ledelsesstil og evner til at planlægge. Fire&Rescue ser, lige som resten af forsvaret, ind i en fremtid, hvor vi skal kunne fastholde vores dygtige medarbejdere samt rekruttere og udvikle de rigtige mennesker.

I stillingen vægter vi derfor ledelses og samarbejds kompetencer højt.
Vi forventer at du fremstår som en god kommunikator, der formår at sætte en fælles retning for den udvikling som området står foran.

Det faglige inden for brand og redning skal du nok blive iklædt over tid, men du skal have lysten til at dygtiggøre dig inden for området.


Om dig

Du nyder at være en rollemodel for erfarne mennesker og finder du løsningen på de udfordringer, der står på din vej.
Du er uddannet seniorsergent og har erfaring som leder af personel. Du kan arbejde selvstændigt, fagligt grundigt og professionelt.
Du kan honorere Forsvarets fysiske basistest, samt funktionstest for personel ved Flyvevåbnets Fire & Rescue(Brandmandstest).
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til Nato Secret.
Du behersker dansk i både skrift og tale.
Du kommunikerer tydelige på engelsk i både skrift og tale.
Du besidder gode egenskaber inden for officepakken.

Der vil blive lagt vægt på ansøgerens personlighed.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Rasmus Top Jensen på maill: HW-OSS-04@mil.dk eller telefon +45 72 84 21 58 mandag – torsdag mellem 0900 - 1500.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kontorfuldmægtig Cecillia Sofie Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CES@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 05. marts 2024 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse 01. april 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.

Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.

Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.

Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Karup, Herningvej , Kølvrå, 7470 Karup J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5998232

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet