Flyvevåbnet søger en engageret og ressourcestærk major som chef for A2 Mission Support Sektionen ved Helicopter Wing

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Krisen i Ukraine har netop vist nødvendigheden for, at en nation som Danmark skal være på forkant med trusler inden for militær sikkerhed og efterretningsområdet, således Forsvarets ansatte kan arbejde under trygge rammer. Har du mod på at stå i spidsen for dygtige fagspecialister inden for dette højt prioriterede arbejdsområde, så kan det meget vel være dig, vi søger her ved Helicopter Wing.

Om os

Helicopter Wing er hjemsted for Danmarks militære helikoptere og flyveskolen, der hver især støtter løsningen af vigtige samfundsmæssige opgaver. Opgaverne varierer fra Search and Rescue, Taktisk Troppetransport, Farvandsovervågning, indsættelse af specialstyrker til pilotudvælgelsesprocessen.

Helicopter Wing oprettede som led i en organisationstilpasning en A2 Mission Support Sektion, der understøtter opgaveløsningen med alt fra efterretning, til elektronisk krigsførelse til Militær Sikkerhed.

A2 Mission Support hører under Operationsafdelingen og består af følgende elementer:

- Efterretning,
- Elektronisk krigsførelse,
- Operativt IT,
- Mission Support,
- Militær Sikkerhed, der underinddeles i:
- Militær Sikkerhedsofficer,
- Informationssikkerhed,
- Kryptosikkerhed,
- Computer, Communication & Information Systems.

A2 Mission Support samarbejder med den øvrige Wing, herunder de tre eskadriller og flyveskolen, Plans & Development, Current Operations og Logistikafdelingens koordinerende sektion.

Om stillingen

Som chef for A2 refererer du direkte til chefen for Operationsafdelingen. I dit chef-virke leder og koordinerer du sektionens virksomhed over for dine 19 medarbejdere, der består af dygtige og engagerede fagspecialister, hvis funktionsniveau spænder fra kaptajn til konstabelniveauet. Dette indbefatter blandt andet, at du:

- Er overordnet ansvarlig for sektionens opgaveløsning, herunder udvikling og drift af Helicopter A2 Wing Mission Support koncept.
- Er ansvarlig for, at sektionens opgaver løses i henhold til beskrevet opgaveportefølje ved HW, herunder anviser, prioriterer og træffer beslutning om niveau for løsning af disse.
- Deltager i mødefora og koordinationsarbejde på efterretningsområdet med Flyverkommandoen samt øvrige eksterne samarbejdspartnere.
- Udvikler dine medarbejderes kompetencer samt vurderer indsats og udviklingsmuligheder ligesom denne medvirker ved ansættelse af nye medarbejdere.
- Vejleder og udgiver nødvendige supplerende direktiver for opgavernes løsning til henholdsvis ledere og sagsbehandlere.
- Prioriterer og kontrollerer A2 budget og disponerer tildelte ressourcer, herunder personelressourcer månedligt.

Om dig

Du er major og har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II (VUT II/L) stabskursus, Master i Militære Studier (MMS) eller anden relevant uddannelse på Masterniveau, suppleret med relevante moduler fra Master i Militære Studier.

Hvis du er kaptajn, der snart er klar til udnævnelse, og har den rette profil, hører vi også meget gerne fra dig. I så fald vil der skulle indgås en uddannelseskontrakt for at varetage funktionen.

Du har solid ledelseserfaring og gerne med en referenceramme inden for Mission Support og efterretningsområdet fra tidligere stillinger. Din faglige baggrund, herunder din nuværende værnstilknytning, er dog ikke afgørende. Vi vægter højere, at du er en kompetent leder med gode analytiske evner, der formår at bringe din sektions kompetencer i spil.

Du har sagsbehandlererfaring – måske fra et højere stabsniveau - og evner at formidle budskaber på en klar og tydelig måde, både i skrift og tale.

Du interesserer dig for, hvad der skal til for at skabe de bedst mulige rammer for både at tiltrække og motivere medarbejdere. Du er udadvendt, handlekraftig, visionær og løsningsorienteret, og du står ikke tilbage for at tage initiativ til forandring eller til at udfordre systemer og processer når disse ikke ”giver mening”.

Du kan se dig selv i en alsidig hverdag, hvor opgaverne vil variere – både ift. mængde, omfang og type. Du formår at lede i øjenhøjde og håndtere konflikter både inden for egen sektion og ift. øvrige berøringsflader. Af natur er du endvidere rummelig, inkluderende og positiv.

Du skal kunne se dig selv arbejde i en stab, hvor der ved siden af et højt arbejdstempo og store krav til kvalitet i opgaveløsningen forventes, at du bidrager til sammenholdet og er med til at understøtte den gode arbejdsstemning, som kendetegner Helicopter Wing stab og vores samarbejde med de underliggende enheder.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Operationsafdelingen ”BOR” på mail: HW-O-001@mil.dk eller på tlf.: 7284 3179.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Camilla Boye ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9192 eller mail: FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er søndag den 17. december 2023. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Forventet ansættelse den 1. februar 2024.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

OM HW - Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.

Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.

Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.

Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Karup, Herningvej , Kølvrå, 7470 Karup J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949316

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet