Sagsbehandler på kommunikations- og kryptoområdet til SVK VE sektion

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at være med til at sikre, at Søværnets operative enheder til stadighed råder over de nødvendige kommunikations- og kryptosystemer, at disse opdateres, driftes og vedligeholdes til operativ brug, samt at disse er akkrediteret og tilstrækkeligt robuste til at modstå den til enhver tid værende cybertrussel.
Så kan vi tilbyde dig et job i Våben- og Elektroniksektionen (SVK VE) der giver afveksling i arbejdet med tjenesterejser i ind- og udland. Det er et job, som giver dig en god mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for CIS og stabsområdet, hvor du samtidig får en bred national og international kontaktflade og forståelse for forsvarets virke. Dette sker i balance med familielivet.

Om os

SVK VE er en del af Søværnskommandoens kapacitetsdivision og har ansvaret for planlægning, anskaffelse og udvikling af Søværnets eksisterende og kommende kommunikations- og informationssystemer samt våben- og sensorsystemer. Derudover er VE ansvarlig for sagsbehandling og koordinering af Informationssikkerhed relateret til Cyber Defence området i Søværnet. Desuden planlægger og koordiner VE alt CIS støtte til øvelser og operationer som Søværnet deltager i, hvilket sker i tæt samarbejde med FKO Operationsstab, Forsvarets Materiel og indkøbsstyrelse, internationale samarbejdsparterne og Søværnskommandoens operations- og planlægningsdivision.
SVK VE har væsentligt indflydelse på Søværnets samlede kapaciteter og opgavevaretagelse, og dermed stor indflydelse på udviklingen af Søværnet og Forsvaret inden for sektionens ressortområde.
I SVK VE lægger vi vægt på vores forskelligheder og bruger hinanden til at hjælpe og sparre med, fordi vi alle har en fælles retning: at sikre at kommunikations- og informationssystemerne samt våben- og sensorsystemerne leverer operativ effekt for Søværnets enheder.
I SVK VE har vi en travl og dynamisk hverdag, med gode muligheder for kompetenceudvikling og balance imellem arbejds- og familieliv. Vi er meget fleksible i tilgangen til planlægning af tjenestetid, ligesom du vil få stillet en bærbar tjeneste PC (FAP/FIA) til rådighed.

Om stillingen

Du bliver en del af Elementet for kommunikations- og kryptosystemer, direkte er underlagt Chefen for SVK VE.

Dit arbejdsområde er sagsbehandling inden for planlægning, anskaffelse, vedligehold og udvikling af Søværnets eksisterende og kommende Satcom- og taktiske datalinksystemer, Derudover skal påvegne af SVK være:
- Ansvarlig kontrollerende myndighed for opdatering/iværksættelse af Søværnets kryptoplaner.
- Forestå Koordinering og godkendelse mellem NDA og SVN enheder for udlevering af krypto der ikke er standard udleveret
- Forslag til- og fremsendelse af rettelser til de operative krypto publikationer som SVN enheder anvender.
- Koordinering mellem øvrige Kontrollerende Myndigheder for FLV og HRN
- Koordinering og samarbejde med SVK MIL SIK indenfor kryptoområdet
Derudover er du Søværnets nationale ACP koordinator.
Foruden sagsbehandling i relation til de forskellige kommunikations- og kryptosystemer udarbejder du udkast til effektiviserings- og udviklingsprojekter, materielprojekter og mødemateriale til Søværnets øverste ledelse.
Dine tildelte arbejdsområder vil medføre mødeaktivitet både i ind- og udland, hvorfor du må forvente en del rejseaktivitet, der som hovedregel planlægges afspadseret.

Om dig

Du er seniorsergent eller egnet oversergent med kommunikations baggrund og en naturlig interesse for de tekniske aspekter inden for kommunikations- og kryptosystemer. Du formår at indgå i komplekse samarbejdsrelationer samt er i stand til at arbejde selvstændigt, tænke kreativt og kan se mulighederne frem for begrænsningerne. Du er god til engelsk i skrift og tale, du kan håndtere pres, du er fleksibel og villig til at yde en ekstra indsats, når dette er påkrævet. Du er endvidere indstillet på en del rejseaktivitet.
Du er sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET og National HEM.
Ud over det, så bidrager humor og kollegialt sammenhold særdeles positivt til vores hektiske hverdag, så du skal have lyst til at kommunikere, bidrage og argumentere.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Chefen for SVK VE, OK Martin Fuglsang-Nielsen på telefon eller mail FKO-SV-CHVE@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. marts 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Søværnskommandoen.
Søværnet sikrer Danmarks interesser fra havet - med magt om nødvendigt. Vi løser opgaver fra det nordligste Grønland til farvandene syd for Ækvator. Herhjemme blandt andet hævdelse af dansk suverænitet, redning af nødstedte til søs og overvågning af danske farvande. Internationalt opererer vi til søs i verdens brændpunkter sammen med vores alliancepartnere. Søværnet er en alsidig arbejdsplads med spændende jobs både til søs og i land. I Søværnet er der plads til, at vi kan være forskellige, og vi lægger stor vægt på trivsel for og uddannelse af vores medarbejdere.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Karup, Herningvej , Kølvrå, 7470 Karup J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5993582

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet