Rådighedsstilling – Kaptajn af reserven til Efterretningssektionen i Hærkommandoens Stab

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ønsker du at have en tilknytning til Forsvaret ved siden af din civile karriere? Brænder du for området Militær Sikkerhed?

Så er det måske dig vi mangler til en af vore reservestillinger.

Vi tilbyder en udfordrende, udviklende og højt prioriteret rådighedsstilling ved sikkerhedselementet under G2 ved Hærkommandoen i Karup, hvor tyngden ligger i at styrke og kontrollere sikkerheden ved Hærens myndigheder og enheder.

Om os

Sikkerhedselementet (SIKELM) indgår i G2 Hærens Efterretningssektion (HKO G2), som gennemfører sikkerhedseftersyns- og inspektionsvirksomhed ved Hærens myndigheder og enheder i ind- og udland. Opgaverne udføres i et tæt samarbejde med nationale samarbejdspartnere inden for det militære sikkerhedsområde.

SIKELM består af medarbejdere, herunder reservister i vores krise-/krigsstruktur, der hver især er specialiserede inden for særlige områder af den militære sikkerhed, således de tilsammen løser eftersynsvirket inden for hele den militære sikkerheds opgaveportefølje.

Alle vores stillinger er unikke, med stor grad af selvstændighed og mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling. Tjenesten varierer over sagsbehandling i G2, sikkerhedseftersyn, kontaktbesøg og udviklingsarbejde ved Hærens enheder, og operativ opgaveløsninger i ind- og udland.

Om stillingen

Som reservist i Hæren bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Hærens mange myndigheders respektive krise-/krigsorganisation.
Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig, og du kan varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du bliver indkommanderet til tjeneste forbundet til din designeringsfunktion - inden for sikkerheds- og kontraefterretningsområdet, herunder opgaver som deltagende i gennemførelse af militære sikkerhedseftersyn i Hæren, uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed.

Hovedopgaven består i at støtte udviklingen samt uddannelsen inden for den militære sikkerhed (MILSIK), og herunder deltage i gennemførelse af eftersynsvirksomhed samt vejlede inden for sikkerhedsområdet med flg. delopgaver:

- Deltage i planlægning og gennemførelse af sikkerhedseftersyn ved Hærens myndigheder, enheder og styrkebidrag i ind- og udland.
- Gennemføre afrapportering inden for den militære sikkerhedstjeneste samt briefe myndigheder og kommandoer vedrørende den generelle sikkerhedstilstand og mulige tiltag.
- Rådgive og vejlede chefer og sikkerhedsofficerer i Hærens struktur, i relation til Militær Sikkerhed.
- Deltage i relevante arbejdsgrupper og mødevirksomhed på det militære sikkerhedsområde.

Om dig

Du er kaptajn af reserven og har mod på et spændende job, hvor tyngden ligger i at styrke og kontrollere sikkerheden ved Hærens myndigheder og enheder.
Tjenesten i Hærkommandoens G2 Reserveentitet og SIKELM giver gode muligheder for en bred vifte af tjeneste- og karrieremuligheder inden for efterretningstjenesten.

Det forudsættes, at du har erfaring fra tjenesten som officer i Forsvaret og/eller Forsvarets reserve. Funktionen kræver en solid forståelse for især Hærens særlige vilkår, men også hvorledes Forsvaret fungerer som en del af det samlede nationale beredskab.
Det er ønskeligt, at du har erfaring fra efterretnings- og/eller militær sikkerhedsområdet, og gerne stabstjeneste på NIV III/II.
Der må påregnes en vis rejseaktivitet i forbindelse med stillingen, både nationalt og internationalt, men dette aftales individuelt, alt efter muligheder og behov.

Ansøgere skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG, samt besidde evne og vilje til at dygtiggøre sig inden for Forebyggende Sikkerhed.

Ansøgere forudsættes at besidde gode analytiske anlæg, gode kommunikative evner, herunder beherske engelsk i skrift og tale, samt besidde gode tekniske- samt IT-færdigheder.

Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Peter Zühlke Jensen på mail: FKO-H-CHG2@FIIN.DK eller telefon 91 33 45 60 eller nærmeste
leder af SIKELM major Torben Rønne, på mail: FKO-H-G21A@FIIN.DK eller telefon 51 14 35 09.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 18. marts 2024. Samtaler planlægges gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristen. Tiltrædelse ønskes snarest muligt.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Karup, Herningvej , Kølvrå, 7470 Karup J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5994402

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet