Rådighedssilling - Ledende reserveofficer til Søværnskommandoens Føringsstab, Karup

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du mod på at opbygge den deployerbare føringskapacitet i Søværnet og deltage i efterfølgende øvelser og indsættelser? Drives du af at skabe nye idéer, som kan effektueres hurtigt? Finder du det inspirerende at arbejde i et miljø, hvor fleksibilitet og højt arbejdstempo er en del af kulturen? Finder du det attraktivt at dine arbejdsdage og opgaver er meget varierende? Så bør du søge en stilling i Søværnskommandoens Føringsstab.

Om os

Søværnskommandoens Føringsstab er et nyt tjenestested. Det er derfor vigtigt, at du vil være med til at opbygge et tjenestested med en stærk taktisk/operativ sømilitær kultur, hvor ”CAN DO”-mentalitet, kritisk tænkning, mod og kreativitet er styrende. Fremtiden for Føringsstaben vil bestå af komplekse og udfordrende opgaver, som kun kan håndteres succesfuldt gennem et tæt samarbejde i staben. Samtidig skal det være sjovt og motiverende at arbejde i Føringsstaben. Det skal bl.a. sikres igennem en stærk kultur, godt kammeratskab og en sund korpsånd, der værner om Søværnets traditioner og hvor vi har fokus på de familiære behov, som er afgørende for succes i tjenesten.

Føringsstaben er oprettet med det formål at føre kommando over en flådestyrke. Det inkluderer en lang række opgaver, der skal løses for at styrken kan fungere effektivt.
Søværnskommandoens Føringsstab bliver direkte underlagt Søværnskommandoens næstkommanderende, som, i tilfælde af en deployering, fungerer som styrkechef. Som udgangspunkt er vi en sejlende stab, hvilket betyder, at vi opererer fra et designeret flagskib – dansk eller udenlandsk. Når vi ikke er deployeret er stabschefen vores chef og vi har kontorer i hhv. Korsør og Karup. Dagligdagens arbejde kan ofte løses fra hjemmet, men du skal også påregne, at der vil være en del møde- og rejseaktivitet.

Når vi ikke er indsat i operationer gør vi klar til indsættelse. Det betyder planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af øvelser, træning og uddannelse, så vi 1. januar 2025 er ’Fully Operational Capable’ (FOC) og på 30 dages varsel.


Om stillingen

Som reservist i Søværnet bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Hærens mange
myndigheders respektive krise-/krigsorganisation.

Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du bliver sammen med den faste stabsofficer for områderne NCAGS og AWNIS ansvarlig for koordinationen og planlægningen af rekruttering, træning og uddannelse af reservister. Du kommer til at planlægge og deltage i særlige NCAGS øvelser og operationer foruden de aktiviteter, der involverer hele Føringsstaben, hvor du støtter op om NCAGS og AWNIS områderne med din viden og erfaring.

Du er organisatorisk underlagt chefen for føringsstabens støttesektion, og der er i høj grad mulighed for at udvikle stillingen. NCAGS handler i høj grad om at skabe relationer til den civile skibsfart både nationalt og internationalt, hvorfor der kan forventes en del rejseaktivitet og relationsmøder.

Du kommer til at bidrage til opbygningen af en længe overset kapacitet, hvilket du får mulighed for at præge efter dine ønsker. Hvis du ikke har kompetencerne men interessen, vil du komme på de relevante kurser og øvelser, der gør dig i stand til at bestride jobbet.

Vi tilbyder:
- Relevante kurser og øvelser.
- En professionel sømilitær arbejdsplads, hvor du har mulighed for at udvikle dig.
- En fleksibel arbejdsplads, hvor du kan skabe din egen hverdag.
- Et kammeratligt arbejdsmiljø, der værdsætter hinandens kompetencer.
- Deployeringer på øvelser og operationer.

Du vil få arbejdssted i Karup eller på FLS Korsør alt efter, hvad der passer dig bedst.


Om dig

Du er orlogskaptajn af reserven eller en meget erfaren kaptajnløjtnant af reserven, klar til at blive udnævnt eller eventuet indgå en uddannelsesaftale. Du udtrykker dig flydende på dansk og engelsk – mundtligt og skriftligt. Du er god til at ’netværke’ og du har måske en relation til den civile skibsfart allerede. Du har endvidere et indgående kendskab med NCAGS eller AWNIS områderne samt flere års erfaring med at drive reservister.

Du er egnet til INTOPS, har gyldigt blåt bevis.

Endvidere bør du og din familie være afklaret med, at stillingen periodevis indebærer høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.


Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingen er niveaufastsat til orlogskaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef orlogskaptajn Johannes Kidmose på telefon 72 85 30 11, eller på mail: FKO-SV-F-COS@mil.dk eller branch chief orlogskaptajn Claus Billenberg Brink på telefon 72 85 30 13 eller mail: FKO-SV-F-SUP@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 5. marts og ansættelse er snarest derefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Karup, Herningvej , Kølvrå, 7470 Karup J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5997872

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet