Elementleder for Styrkeindsættelseselementet i Hærkommandoens Logistiksektion (G4)

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at skabe bedre rammer og vilkår, så Hærens enheder kan løse pålagte operative opgaver, når de deployeres, indsættes og i forbindelse med uddannelser, når allierede besøger Danmark og i en lang række andre forhold. Har du gode evner inden for ledelse og samarbejde? Har du en god analytisk sans, indgår bidragende i operativ planlægning og formår du at holde mange bolde i luften? Så er det måske dig, som er vores nye elementleder for Styrkeindsættelseselementet i Hærkommandoens Logistiksektion (G4).

Om os

G4 består af fire elementer; Materiel-, Styrkeindsættelses-, Policy- og Styrings- og Etablissementselementet. Vi arbejder med næsten alle aspekter inden for logistik, herunder forsynings-, vedligeholdelses-, sanitets- og transporttjeneste, farlig gods, værts-nationsstøtte, hele etablissementsområdet og markskader. Samtidig er der fokus på balancering af normering, fordeling, forvaltning og drift af Hærens materiel og de etablissementsmæssige forhold i et tæt samarbejde med Hærens myndigheder, øvrige stabe under Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets styrelser.

Vi er en sektion med motiverede medarbejdere, som har et højt specialiseret fagligt niveau og med en bred opgaveportefølje. Medarbejdere bliver generelt udfordret bredt inden for mange fagområder. Kvalitet og rettidighed er nøgleord i den daglige arbejdsgang i sektionen. Der hersker en høj grad af frihed under ansvar, og der er mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstid. Vi har en åben og professionel tilgang til opgaver, og vi tilskynder til en humoristisk omgangstone og en løsningsorienteret tilgang. I G4 har vi generelt mange samtidige opgaverne, ofte med korte svarfrister. Der må derfor forventes et vist arbejdspres i perioder, hvor din evne til hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder og skabe resultater er væsentlig.

Om stillingen

Styrkeindsættelseselementet sikrer den logistiske understøttelse af Hærens styrkeproduktion bl.a. i forbindelse med nationale/internationale uddannelses- og øvelsesaktiviteter. Elementet arbejder tæt sammen med mange af Hærkommandoens sektioner og koordinerer ofte nationale og internationalt partnere fx FMI, FSK, Operationsstaben, Hærens myndigheder, JMTO m.fl.

Det bliver din opgave både at lede elementet, deltage i planlægningsgrupper – og arbejde, gennemføre sagsbehandling og sikre at elementet løser pålagte opgaver.

Styrkeindsættelseselementet opgaver opfatter bl.a. udarbejdelse af logistiske bidrag til Hærkommandoens opstillings- & uddannelsesbefalinger, logistisk planlægning ift. nationale og internationale øvelsesaktiviteter, deltagelse i planlægningskonferencer for de enkelte aktiviteter, logistisk understøttelse af udenlandske enheder i Danmark (Host Nation support), understøttelse af styrkeproduktion i rammen af Hærens Basisuddannelse og Reaktionsstyrkeuddannelse samt uddannelse af Hærens stående reaktionsstyrke, udarbejdelse af Technical Arrangements ift. danske enheders øvelsesaktivitet i udlandet, sagsbehandling og støtte til Hæren ifm. transport- og særtransportområdet, Logistic Functional Area Services (LOGFAS) samt markskader.
Du skal forvente, at der vil være rejsedage ifm. deltagelse i møder og uddannelser, der gennemføres ved andre garnisoner, styrelser og tjenester samt i udlandet.

Om dig

Vi forventer, at du er en major (M331), eller kaptajn som er i gang med MMS, med en operativ logistisk baggrund. Det er i den forbindelse et klart plus, hvis du har været sagsbehandler i en stab og har kendskab til bl.a. udarbejdelse af sagsoplæg og WorkZone.

Du besidder et godt helhedssyn, har gode koordinations- og samarbejdsevner, har blik for at skabe kvalificerede logistiske løsninger, også når der er mange bolde i luften.

Du kommunikerer klart skriftligt og mundtligt – også på engelsk - og forstår at give klare direktiver for elementets opgaveløsning. Du kan indgå i et fagligt stærkt team og indgår naturligt i løsning af sektionens opgaver.

Du kan du træffe de nødvendige og effektive beslutninger. Du er fleksibel, omstillingsparat og vigtigst af alt, så brænder du for at skabe resultater sammen med andre dedikerede kolleger.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Hærkommandoens Logistiksektion oberstløjtnant Brian Mathiasen på tlf.: 2060 4648. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 27. november 2023, og vi forventer at afholde samtaler i ugerne 48-49.
Stillingen er til besættelse fra 1. januar 2024.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Karup, Herningvej , Kølvrå, 7470 Karup J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 27-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5941273

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet