Brand- og Redningsbefalingsmand til Fire & Rescue ved Helicopter Wing i Karup

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at indgå i et team med dynamiske opgaver og stort ansvar?

Så er stillingen som brand og redningsbefalingsmand måske noget for dig.

Om os

Helicopter Wing Karup (HWKAR) har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. HWKAR operative helikoptereskadriller støtter hæren, søværnet, rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver redningstjeneste(SAR). HWKAR træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i internationale operationer.

Derudover er Flyveskolen – der uddanner Flyvevåbnets kommende piloter - også en del af HWKAR.

HWKAR er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

Fire & Rescue indgår i flyvestationens flybrandberedskab og er i beredskab 24/7.

Opgaverne omhandler indsats ved hændelser/havari med fly, ulykker og akut sygdom, indsats ved brand, uheld med farlige stoffer samt en række opgaver der relaterer sig til flyvesikkerhed.

Disse opgaver omfatter renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af start- og rullebaner samt birdcontrol.


Om stillingen

Fire & Rescue søger en velkvalificeret brand- og redningsbefalingsmand på sergentniveau.

Du vil indgå i et team som varetager brandberedskabet, og være under ledelse af en indsatsleder.

Du skal tage del i de daglige arbejdsrutiner så som eftersyn og vedligeholdelse af køretøjer og materiel.

Endvidere er fejning, snerydning samt bortskræmning af fugle ved start- og rullebaner etc., ligeledes en del af opgaveporteføljen.

Der forekommer også dage med almindelig tjeneste i forbindelse med vedligeholdende uddannelse m.m.

Derudover vil du som BM fungere som støtte for enhedens uddannelsesleder i forhold til undervisning internt i enheden, samt af eksterne enheder.

Dine faglige kvalifikationer vil efter ansættelsen blive suppleret med relevante uddannelser såsom, ISL Brand og ISL FLY.

Efter endt opkvalificering vil du, sideløbende med vagter som redningsbefalingsmand, fungere som afløser for ISL FLY, samt indgå i deres tilkaldevagt.

Vi er en enhed, hvor vi er afhængige af hinanden i forhold til samarbejde, uddannelse og dygtiggørelse.

Der vil bl.a. blive lagt vægt på ansøgerens personlighed, herunder specielt dine samarbejdsevner og din menneskeforståelse.


Om dig

Du har gennemført Flyvevåbnets sergentuddannelse med tilfredsstillende resultat, eller vurderes egnet til at gennemføre uddannelsen.

Du har gennemført Grund- og Funktionsuddannelse BRAND samt Flyvevåbnets BRANDMAND FLY uddannelse.

Det er ønskelig at du har gennemført og bestået Flyvevåbnets Nødbehandlerkursus.

Du kan arbejde selvstændigt, fagligt grundigt og professionelt.

Du har kørekort til lastbil over 3500 kg, samt påhængskøretøj over 750 kg. (kategori C/E).

Du kan helbredsgodkendes ved Forsvarets læge- og tandlægeundersøgelse samt godkendes jf. Beredskabsstyrelsens helbredsattest for udrykningspersonel.

Du kan honorere Forsvarets fysiske basistest, samt funktionstest for personel ved Flyvevåbnets Fire & Rescue(Brandmandstest).

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT

Det forventes af dig at:
Du behersker dansk i både skrift og tale.
Du behersker engelsk på samtaleniveau og PC på brugerniveau.
Du er indstillet på at gennemføre Beredskabsstyrelsens samlede Holdlederuddannelse.
Du er indstillet på at gennemføre Beredskabsstyrelsens samlede indsatslederuddannelse samt indsatsleder FLY uddannelse.

På grund af enhedens sammensætning er de sociale kompetencer vigtige.

Du skal have viljen til at holde dig i god fysisk form under hele ansættelsesforløbet, idet du årligt skal gennemføre og bestå Forsvarets fysiske basistest.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale som er vurderet egnet til at gennemføre uddannelsen.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af Fire&Rescue Oversergent Søren Ginderskov på mail: HW-OSS-FR004@mil.dk eller telefon 72 84 23 33 mandag – torsdag mellem 09:00 – 15:00.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kontorfuldmægtig Cecillia Sofie Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CES@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 03. januar 2024 og samtaler forventes afholdt i uge 2.

Stillingen ønskes besat 01. marts 2024, eller efter nærmere aftale.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.

Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.

Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.

Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret
INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Karup, Herningvej , Kølvrå, 7470 Karup J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949018

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet