400 arbejdspladser muligvis på vej til Viborg Kommune

Foto: Dette billede er genereret ved hjælp af kunstig intelligens (AI) og er udelukkende beregnet til at illustrere indholdet i artiklen..
dato

Viborg Kommune er i spil som placering for et nyt fængsel, der vil skabe op til 400 arbejdspladser.

Fængslet, der skal huse op til 400 indsatte, forventes at stå færdigt i 2030. Kriminalforsorgen har i 2023 udarbejdet en placeringsanalyse, der peger på Viborg som en god geografisk placering.

Borgmester Ulrik Wilbek ser positivt på muligheden, både for de varige arbejdspladser og for lokale håndværkere, der kan byde ind på byggeriet. Han anerkender dog, at nogle borgere kan være skeptiske, og understreger vigtigheden af dialog med lokalsamfundet.

Viborg Kommune vil i samarbejde med Kriminalforsorgen arrangere besøg fra borgere, der har fået et fængsel som nabo, for at dele deres oplevelser.

Den endelige beslutning om placeringen er en politisk beslutning, der vil blive drøftet med aftalepartierne bag aftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025.


https://viborg.dk//om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/400-arbejdspladser-muligvis-paa-vej-til-viborg-kommune-732041478719251/
Kilde: Viborg Kommune - Billedet foroven repræsenterer ikke nogen officiel plan eller virkelige begivenheder. Billedet er baseret på information fra artiklen og bør ikke anvendes som kilde til formelle oplysninger eller beslutningstagning.