Vejrtjenesteleder søges til Militære Varsler og Vejrudsigter (MVV)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at prøve at smage på rollen som leder? Har du lyst til at indgå i den driftsnære ledelse og håndteringen af faglige problemstillinger i tæt samarbejde med kollegaer, øvrige Vejrtjenesteledere og ledelsen i VV? Så er stillingen som Vejrtjenesteleder i MVV måske noget for dig.

Om jobbet I stillingen som Vejrtjenesteledere forventes man at anvende ca. 50 % af arbejdstiden med varetagelsen af driftsnær ledelse af faglige operative opgaver og håndtering af faglige problemstillinger på kontorvagter. De resterende ca. 50 % af tiden indgår Vejrtjenestelederen i den operative tjeneste som almindelig meteorolog.

Som Vejrtjenesteleder vil dine opgaver inden for den driftsnære ledelse bestå af håndtering af løbende dag-til-dag udfordringer samt at sikre koordinationen med Vejrtjenestelederne i Karup, København og Nuuk. Hertil vil du skulle foretage løbende planlægning og justering af turnus i tæt samarbejde med vejrtjenesteleder Karup, indgå i løbende sparring om instrukser og arbejdsplaner samt sparring med vagtholdet om det aktuelle vejr. Som Vejrtjenesteleder vil du desuden indgå i den løbende dialog om adfærd, faglighed og holdninger samt planlægning og gennemførelse af fag- og kompetencedage i samarbejde med Vejrtjenestelederen i Karup.

Du vil desuden skulle:

 • Levere feedback på MVV’s præstation (varsler, udsigter, rådgivning) og opfølgning på driftsmål
 • Samarbejde med DMI-Presse løbende holde fokus på vores kommunikation – varsler, udsigter og briefinger
 • Koordinere den operative indsats med DMI’s øvrige operative enheder
 • Forestå sagsbehandling af meteorologifaglige emner i samarbejde med faglige eksperter
 • Deltage i relevante nationale og internationale samarbejdsfora
 • Indgå i den løbende kommunikation med relevante brugere om services og kvalitet heraf
 • Kortlægge kompetencegab og sikre planlægning af den interne kompetenceudviklingsindsats i samarbejde med enhedslederen i MVV
 • Medvirke til godt samarbejde i enheden med fokus på god trivsel og adfærd.
 • Medvirke til gennemførsel af DMI’s strategi.
Vejrtjenestelederne har et udvidet disponeringsrum i forhold til de øvrige meteorologer, og kan f.eks. uden at involvere enhedsleder først, aftale afspadsering, ferie, og kan også egenhændigt lave bindende aftaler med brugere om ændringer i leverancer og services.

Vejtjenestelederen referer til Enhedsleder for Militære Varsler og Vejrudsigter (MVV).

Om dig For at varetage stillingen som Vejrtjenesteleder succesfuldt, forventer vi, at du har et stærkt fagligt fundament og kan arbejde selvstændigt. Vi forventer, at du har lyst og evner til at inddrage andre i problemløsning. Det er en fordel hvis du er motiveret for ledelse eller har erfaring med faglig ledelse. Stillingen kræver desuden at man er udadvendt, fleksibel og empatisk.

Vi lægger desuden vægt på, at du har:

 • Solid meteorologisk erfaring
 • Vilje og evne til at gennemføre vedtagne beslutninger
 • Mod til at leve med usikkerhed og uenighed
 • Opfindsomhed og tør afprøve nye veje
 • Gode samarbejdsevner og sociale kompetencer
 • Evne til at uddelegere og følge op på opgaver
 • Evne til at medinddrage og facilitere processer
 • Fortrolighed med konflikthåndtering
 • Vilje og evne til at tilegne dig nye kompetencer
 • Godt kendskab til arbejdstidsregler
 • Gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner
 • Evne til holde hovedet koldt i pressede situationer
Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen som Vejrtjenesteleder i MVV kan besættes enten fra Karup eller Skrydstrup. Stillingen er til besættelse senest 1. marts 2024.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst i staten. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner. Der kan forhandles individuelt løntillæg afhængig af dine kvalifikationer.

Som vejrtjenesteleder i MVV er dit arbejdssted primært flyvestation Karup/Skrydstrup, men du må forvente at have vagter og kontortjeneste i både Skrydstrup og Karup.

Ansættelsen er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes, og du skal kunne opretholde godkendelsen under hele ansættelsen.

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til enhedsleder Kristian Thestrup på tlf. 20376005 eller e-mail krt@dmi.dk.

På DMI er mangfoldighed en vigtig værdi for os, da vi tror på, at et inkluderende og alsidigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi arbejder aktivt med mangfoldighed i vores medarbejdersammensætning, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at vi har en rummelig arbejdsplads med balance mellem arbejdsliv og familieliv. Vi opfordrer derfor alle til at søge stillingen uanset alder, køn, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgning Send din motiverede ansøgning og CV samt evt. andre relevante bilag, så vi har det senest tirsdag den 19. december 2023. Vi forventer at afholde samtaler i uge 1 og 2.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

DMI - Karup, Herningvej, 7470 Karup J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949554

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet