Tovholder på Forsvarets uddannelsesstøtte til Ukraine – projektstilling til dig med mod på udfordringer og udvikling (SSG)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at forrette tjeneste i en værnsfælles sektion med mulighed for talentudvikling, hvor du har fingeren på pulsen i forhold til uddannelsesstøtte til Ukraine - og ønsker du at prøve dig selv af på Niveau I? Kan du sige ja til ovenstående, så er der en unik mulighed for at komme til Operationssektion, GLOBAL (J35G), ved J3 i Operationsstaben.

Som allerede fastansat i Forsvaret vil der være mulighed for, efter aftale med din nuværende ansættende myndighed, at indgå aftale om midlertidig tjeneste.

Om os

Operationsafdelingen, J3, består foruden J35G, også af J35 Kongeriget og Operationssektion Operationscenter (J33). Forsvarets engagementer gør, at vores hverdag er præget af stor dynamik, variation samt spændende og udfordrende opgaver. J3 iværksætter operationer, og i den forbindelse udgiver vi direktiver og befalinger til underlagte kommandoer, samt prioriterer og vejleder styrker, der er indsat i forskellige former for operationer.
J3 er også et sted, hvor der er højt til loftet og hvor hverdagen er præget af højt humør og et godt arbejdsklima. Vores omgangstone er fri og uformel.

Operationssektion GLOBAL varetager Forsvarets internationale operationer, herunder indsættelser i bl.a. Kosovo, Irak og Mellemøsten. Derudover er sektionen tovholder på de uddannelsesrelaterede opgaver til støtte for Ukraine, herunder bl.a. udsendelse af instruktører til Storbritannien samt koordination med EU uddannelsesansvarlige enhed for Ukraine. Sektionen deltager også med relevante input til briefinger af Forsvarets øverste ledelse samt Forsvarsministeren, og deltager også i relevante arbejdsgrupper og samarbejdsfora.

Om stillingen

J35G søger en velstruktureret medarbejder til at facilitere og drifte de administrative og koordinerende opgaver for Danmarks uddannelsesstøtte til Ukraine herunder samarbejdet med EU uddannelsesansvarlige enhed. Stillingen er en projektstilling i.f.m. uddannelsesstøtte til Ukraine og ansættelse er som udgangspunkt for ét år. Herefter forventes det, at du enten selv har søgt og fundet en ny stilling inden for Forsvarsministeriets område eller fået anvist en tilsvarende passende stilling inden for Operationsstabens ansættelsesområde. Ved midlertidig tjeneste er du returneret til tidligere myndighed, og ved tidbegrænset ansættelse stopper du i stillingen.

Du skal arbejde tæt sammen med de medarbejdere der i sektionen har ansvaret for de enkelte uddannelser, Operationsstabens andre afdelinger og sektioner samt andre stabe, styrelser og værn. Du skal konstant have et veludbygget situationsbillede af ’virkeligheden’ på tværs af uddannelserne. Opgaveporteføljen og ansvarsområder er under konstant udvikling i en dynamisk dagligdag, hvor Forsvarets mange opgaver skal løses professionelt under hensyntagen til en optimal anvendelse af Forsvarets ressourcer og kapaciteter. Din viden opbygges i takt med, at rutinering opnås i stillingen. Der er i udgangspunktet meget begrænset rejseaktivitet for denne stilling. Der er mulighed for fleksibilitet for dig som medarbejder, herunder mulighed for hjemmearbejdsdage.


Om dig

Du er seniorsergent/chefsergent/major/orlogskaptajn af enten Linjen eller Reserven. Vi lægger vægt på, at du har gå-på-mod og tager ejerskab for at følge opgaveløsningen helt til dørs. Præcision og helhedssyn i forhold til at inkludere mange interessenter i opgaveløsningen er helt centralt.

Som person er du velstruktureret og er god til at holde overblik over mange forskellige opgaver og deadlines. Du befinder dig godt i en omskiftelig hverdag, hvor der er mange forskellige indkomne opgaver, som ofte kræver en ny tilgang og dialog.
Derudover er du en holdspiller, da opgaverne i J35G løses i fællesskab og vi værdsætter det sociale sammenhold i hverdagen.

Næsten alle opgaver løses ligeledes gennem dialog og samarbejde med samarbejdspartnere i ind- og udland, så det er vigtigt, at du har et helhedssyn og ligeledes medinddrager alle interessenter i opgaveløsningen og kommunikere i øjenhøjde med alle.

Det er ønskeligt, at du har kendskab til Forsvarets opgaveløsning i ind- og udland, men ikke et krav, dog er det vigtigt at du har forståelse for soldaternes opgaveløsning på jorden og vigtigheden af, at OPST ikke skal være et forsinkende led i rammesætningen.

Kompetencer (krav):
- Skriftligt og mundtligt velfunderet i dansk/engelsk.
- Brugerniveau Workzone (sagsbehandler kompetencer).
- Ønskeligt med SharePoint brugerniveau.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dette brede opslag er slået op som seniorsergent/chefsergent/major og orlogskaptajn. Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat.

Såfremt du i forvejen er tjenestegørende i FSV, skal MYN ved udløb af projektstilling finde dig en ny stilling på samme niveau og med samme geografiske placering.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef, oberstløjtnant Michael Elsøe Frandsen, på telefon 25 23 91 89 eller souschef, orlogskaptajn Søren Skovbjerg Nielsen, på telefon 41 71 06 98.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 10. december 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse snarest muligt. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Karup, Herningvej , Kølvrå, 7470 Karup J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5948253

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet