Sagsbehandler til sikkerhed ved Operations Support Wing i Karup

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en chefsergent ved Operations Support Wing (OSW) som kommende kollega til vores militære sikkerhedsteam - en kollega, som er struktureret, loyal, selvstændig og proaktiv. Du skal være handlekraftig og beslutningsdygtig.

Du kommer til at varetage en række interessante opgaver, både internt i wingen og på tværs af Flyvestation Karups (FSNKAR) myndigheder.


Om os

OSW er hjemmehørende på FSNKAR og er bl.a ansvarlig for militær sikkerhed (MILSIK), uddannelse af værnepligtige, varetagelse af garnisonskommandantskabet og Flyvevåbnets Administrative Fællesskab.

Stillingen som chefsergent hører hjemme i Garrison Support Element (GSE). GSE består af et antal engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, der beskæftiger sig med en bred vifte af opgaver indenfor MILSIK, etablissement, garnisonsstøtte og Host Nation Support.

Arbejdsdagen i GSE er præget af tillid, fleksibilitet, godt humør og naturligvis en god omgangstone.

Du vil blive en del af et dynamisk element, som lægger vægt på at have et godt og uformelt samarbejde mellem alle personalegrupper, hvor alle bidrager til, at vores mange spændende opgaver bliver til produkter af høj kvalitet.


Om stillingen

Stillingen er som nævnt i GSE og du vil som sikkerhedsofficer være ansvarlig for at sætte mål og retning for den militære sikkerhed og sikkerhedsorganisationen ved OSW.

Din primære opgave vil være at varetage og koordinere den militære sikkerhedstjeneste ved OSW, og det gør du ved at opbygge og skabe gode samarbejdsrelationer i de fællesskaber hvori MILSIK indgår, og du har en interesse i at styrke trivslen, samt udvikle og dygtiggøre medarbejderne i elementet. Du har erfaring med sagsbehandling, og formår at inddrage relevante parter og skabe pragmatiske løsninger i fællesskab med andre.

Du bliver en del af et element, der består af en elementleder og et antal specialiserede mellemledere, der skal støtte chefen i hans virke.

Du vil således blive en del af et stærkt team, der løser opgaver inden for både OSW myndighedsområde vedrørende MILSIK samt opgaver i forbindelse med varetagelse af kommandantskabet på FSNKAR.


Om dig

Du er chefsergent eller seniorsergent, hvor du har gennemgået akademiuddannelsen, er erklæret egnet til forfremmelse og har den rette profil.

Vi ser gerne at du er uddannet sikkerhedsofficer samt har erfaring med sagsområdet, samt uddannelse som informationssikkerhedsofficer.


• Du skal både kunne arbejde selvstændigt og være en god teamplayer.
• Du skal kunne tage initiativ, samarbejde og netværksopbygge.
• Du skal være helhedsorienteret og handle på vegne af OSW.
• Du skal kunne lide udfordringer og gerne have både operativ og administrativ erfaring.
• Du skal være god til engelsk, såvel skrift som tale.

Det er relevant, at du har gode kompetencer inden for rådgivning, analyse, planlægning og kommunikation, da du vil være bindeled til både interne og eksterne myndigheder og skal indgå i mange forskellige relationer på forskellige niveauer.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte elementleder Dorte Nielsen på tlf.: 41 22 76 37 eller på mail OSW-CSS-201@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kontorfuldmægtig Cecillia Sofie Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CES@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 05. oktober 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 15. oktober 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Operations Support Wing
Operations Support Wing er Flyvevåbnets største enhed målt på specialer og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Vi er Flyvevåbnets værnepligtige første møde med Forsvaret, og står – udover Flyvevåbnets Basisuddannelse – også for missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser, ligesom vi yder administrativ støtte til Flyvevåbnets myndigheder. Chefen for Operations Support Wing varetager desuden garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Karup, Herningvej , Kølvrå, 7470 Karup J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5913065

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet