Rådighedsstilling – Major af reserven til Operationsstabens Administrationssektion J1

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du mod på at indgå i et effektivt team, som dagligt yder ledelsesstøtte til chefniveauet i Operationsstaben i Forsvarsstaben? Har du lyst til at arbejde med sager i tilknytning til Forsvarets indsættelser nationalt og internationalt, og har evnen til at påtage dig tværgående koordinationsopgaver i et spændingsfelt mellem flere myndigheder?
Så er du måske den, vi søger.

Om os

I Operationsstaben skaber vi de nødvendige sammenhænge for at kunne indsætte Forsvarets kapaciteter - til gavn for Danmarks sikkerhed.

J1 Administrationssektion består af dygtige og dedikerede militære og civile medarbejdere, som indgår i et velfungerende team og i et godt arbejdsmiljø, hvor alle har deres arbejdsplads i Karup. Vi er meget bevidste om vores særlige forpligtelse over for Forsvarets chefer og de medarbejdere, hvis sager vi behandler.

Vores høje faglighed og kompetence rådgivning er meget efterspurgt, hvilket betyder, at vi har en travl hverdag, hvor vi sætter pris på frihed under ansvar, og fokuserer på, at arbejdet udføres systematisk, struktureret og i en høj kvalitet til tiden.

Om stillingen

Du bliver ansat i en designeringsfunktion i Operationsstabens krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/ stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designerings-funktion, for dit vedkommende som major af reserven. Som reservist kan du varetage begrænsede administrative opgaver i relation til din designeringsfunktion.

Du bidrager til at sikre sektionens udholdenhed under kriser og krig. Dette er primært i forhold til at virke i tværgående stabsarbejder eller fora.

Der er gode muligheder for personlig udvikling og deltagelse i nationale kurser samt anden efteruddannelse.

Du kan forvente op til 20 indkommanderingsdage om året fordelt på uddannelse og træning i forhold til stillingen og deltagelse i aktiviteter for reservister på tværs af staben styret af vores chef for reserveenheden i Operationsstaben.

Om dig

Du er har tidligere været ansat som major/orlogskaptajn af linjen eller af reserven der gerne vil fastholde kontakten til Forsvaret, og fortsat arbejde med sikkerhed for Danmark – fordi noget er værd at kæmpe for.

Du har en god indsigt i hvordan dit eget værn indsættes operativt, og har en interesse for de øvrige værn, og mod på at tilegne dig ny militær viden. Ligesom du eventuelt har erfaring med stabstjeneste, og er villig til at tage nødvendig efteruddannelse.
Du behersker engelsk i skrift og tale.

Som person er du nysgerrig, kreativ og analytisk stærk, og kan se ting i et større perspektiv og har med din sans for struktur og overblik en naturlig helhedsforståelse, men samtidig et godt blik for detaljen. Du er udadvendt og tager gerne initiativer der, hvor du ser der kan skabes en nyværdi. Som nytænkende, anvender du dine analytiske evner til at danne dig et overblik inden du løser opgaverne.

Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingen er niveaufastsat til major af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chef J1 major Jesper Toft Nielsen på mail: FKO-O-CHJ1@FIIN.DK eller telefon 29 16 97 86.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 11. december 2023. Stillingen er til besættelse snarest derefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Karup, Herningvej , Kølvrå, 7470 Karup J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5948976

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet