Operativ redningsmand til Helicopter Wings Eskadrille 722 i Karup.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du fleksibel og er du god til at samarbejde med andre? Er du en holdspiller? Kan du fungere under pres og er omstillingsparat?

Vil du arbejde med redning til søs, også kaldet search and rescue ( SAR)?

Så kan jobbet som flyvende besætningsmedlem på forsvarets redningshelikopter EH101 Merlin være noget for dig.


Om os

Eskadrille 722 er den største af Helicopter Wing Karups tre operative helikoptereskadriller og huser flyvevåbnets helikopter - EH101 Merlin.

De i alt 14 EH101 helikoptere anvendes i rollen som Search And Rescue (SAR) helikopter, Taktisk Troppe Transport helikopter (TTT) og VIP transport for bl.a. kongehuset, ministeriet m.fl.

Eskadrille 722 er kontinuerligt indsat i nationale operationer, idet der 24/7 alle årets dage, er tre SAR redningshelikoptere på kort beredskab rundt i landet.

Ydermere støtter eskadrillens TTT kapacitet operationer for bl.a. Hæren, Søværnet, Specialoperationsstyrkerne, Politiets Aktionsstyrke (AKS) og mange flere. TTT kapaciteten understøtter såvel nationale som internationale operationer.


Om stillingen

Som redder i Eskadrille 722 vil du være en del af SAR besætningen på en EH101 helikopter.

I er et team på 6 mand hvor alle har hver sit område, men hvor alle også er afhængig af hinandens indsats.

Alle bidrager til at finde løsninger, når I er ude på mission. Du vil i høj grad have et tæt samarbejde med lægen i din funktion som lægeassistent.

Som redder er du altid først ude af døren om enten det er til vand eller på skib.

Når personer er kommet i problemer i vandet, er det din opgave at komme ned og lave en opsamling af personen.

Hvis en person er kommet til skade på et skib, er du første mand på dækket og varetager ansvaret for at opsamling forløber sikkert.

Ligeledes er det dit ansvar at du selv, lægen og grej kommer sikkert frem til patienten og tilbage igen.

Udover at være redder, er du også lægeassistent. Du vil bistå lægen ved behandling af patienter, om end det er nede på skib eller ombord i helikopteren. Du vil modtage ca. 17 ugers undervisning i første hjælp i forbindelse med din uddannelse.

I kraft af din flymekaniker baggrund har du et delt ansvar sammen med maskinisten om at servicere og klarmelde helikopteren, både når man forretter vagttjeneste og til tider også på basen i Karup.

Du skal være indforstået med at jobbet indebærer vagttjeneste af 3 døgns varighed, så du skal kunne være væk fra hjemmet flere dage af gangen. Der er også vedligeholdende kurser og møder i løbet af året.

Eskadrille 722 er en fleksibel og alsidig arbejdsplads. Du skal derfor også forvente at kunne komme til at skulle støtte vores TTT enhed (Taktisk troppe transport) i perioder, i forbindelse med udsendelse.Om dig

Du er uddannet flymekaniker og klarmelder på EH101.

Du har bestået ESK722 Redningsvømmerkursus.

Du optræder motiveret, med en positiv tilgang til dit arbejde og du ser løsninger frem for begrænsninger.

Du evner at indgå naturligt i et team og samarbejde er en af dine helt stærke sider.
Du er handlekraftig, beslutsom og du er i stand til at bevare overblikket i hektiske situationer.

Du behersker dansk og engelsk i både skrift og tale.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Myndighedsbefalingsmand SSG N. R. Pedersen på mobil: 29 66 46 73 eller via e-mail: HW-NRP@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kontorfuldmægtig Cecillia Sofie Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CES@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 05. oktober 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 15. oktober 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.

Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.

Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.

Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Karup, Herningvej , Kølvrå, 7470 Karup J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5912881

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet