Millioner til forbedring af vandkvaliteten i østjyske fjorde

Foto: Viborg Kommune.
dato

Gudenåkomitéen og flere østjyske kommuner har ansøgt Miljøministeriet om fire millioner kroner til forbedring af vandmiljøet i Randers Fjord og andre fjorde.

Formand for Gudenåkomitéen, Rune Kristensen, understreger, at det haster med at forbedre vandkvaliteten, og at der er klarhed over, hvad der skal til.

Hovedårsagen til den dårlige vandkvalitet er næringsstofudledning, og den samfundsøkonomisk billigste løsning er at fjerne kvælstof. Gudenåkomitéen arbejder med en samlet plan for Gudenåen og Randers Fjord, der inkluderer flere indsatser for at opnå en klimarobust ådal.

Samarbejdet mellem de 13 kommuner i oplandet til Randers Fjord er en vigtig del af dette arbejde, og de fire oplande samarbejder nu om at søge tilskudsmidler til at intensivere indsatsen.


https://viborg.dk//om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/millioner-til-forbedring-af-vandkvaliteten-i-oestjyske-fjorde-13839050/
Kilde: Viborg Kommune