Kulturprinsen modtager 2 mio. kr. til det gode børneliv med kunst og kultur

Børn laver kunst med jord og bare fødder i Kulturprinsens EU-projekt, Global Roots / Foto: Hester Blankestijn
dato

Udviklingscentret for børne- og ungekultur, der har hjemme i Viborg, er for andet år i træk blevet tildelt en stor bevilling fra Kulturministeriets Udlodningsmidler.

Et bredt flertal i folketinget har i dag meldt ud, at de er enige om at fordele over 300 mio. kr. til det danske kulturliv. 2,066 af disse millioner går til Kulturprinsen, og næstformand for folketingets kulturudvalg, Mogens Jensen, fortæller i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet, hvorfor Kulturprinsens arbejde prioriteres:

- Det er vigtigt for Socialdemokratiet at støtte kunst og kultur i hele landet. Samtidig er vi optagede af børn og unges adgang til kulturoplevelser. Derfor er jeg glad for, at vi nu prioriterer Kulturprinsens vigtige arbejde.

Adgang til det gode børneliv med kunst og kultur
Bevillingen cementerer Kulturprinsens position som en synlig national drivkraft inden for det børnekulturelle område. En position der understreges, når Kulturprinsen til efteråret skifter navn til Institut for Børnekultur.

Leder Camilla Høg er begejstret for, at Kulturprinsens arbejde anerkendes af Kulturministeriet, og siger:

- Kunst og kultur er en nøgle til det gode børneliv. Det ved vi fra vores forskning og projekter på Kulturprinsen. Med vores nye tildeling af midler kan vi forsætte vores kamp for at sikre, at børn og unge får tilbudt deltagelse og udfoldelsesmuligheder i både dagtilbud, skole, SFO og klub. Det er vigtigt, at vi sætter ind allerede fra børnene er helt små, og at vi gør det ved at facilitere et ligeværdigt, tværfagligt samarbejde mellem kunstnere, lærere og pædagoger.

Også Mads Panny, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg Kommune, er begejstret for de nye midler til børnekulturen og siger:

- Jeg er stolt over, at Christiansborg anerkender Kulturprinsens dedikerede arbejde med at skabe børnekultur på øverste hylde og samtidig at højne vidensniveauet omkring børnekulturens betydning. Midlerne sikrer, at Kulturprinsen kan fortsætte det gode arbejde – i Viborg Kommune og nationalt.

Mads Panny fortæller desuden, at Viborg Kommune har haft et meget langsigtet fokus på udvikling af børnekultur af høj kvalitet, og forklarer afsluttende hvorfor:

- Når børn møder kulturens verden, giver vi dem ikke bare store oplevelser. Vi styrker også deres kreative og sociale udvikling. Med vores satsning på børnekulturen er vi med til at give børn vigtige kompetencer med i rygsækken.

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Katrine Fusager Rohde, som også er vicebestyrelsesleder i Kulturprinsen, glæder sig ligeledes og lægger vægt på de muligheder, som midlerne giver Kulturprinsen:

- På børne- og ungeområdet har vi fokus på at skabe en hverdag, hvor alle børn oplever at være en del af fællesskabet, og det bidrager de børnekulturelle tiltag i høj grad med.   

Partnerskaber og arbejdsrum
Tildelingen af udlodningsmidlerne sidste år, satte Kulturprinsen i en position, hvor det blev muligt at fokusere på udviklingen af det strategiske grundlag. Med udgangspunkt i Viborg Kommune vil Institut for Børnekultur blandt andet udbygge partnerskaber med kommunerne i hele landet og understøtte det strategiske arbejde med børnekultur i den lokale kontekst. Formålet er at fremme varige indsatser og sætte fokus på at sikre alle børns ret til mødet med kunst og kultur.

Første store milepæl for det nye Institut for Børnekultur er Det Børnekulturelle Arbejdsrum, som afholdes i oktober med overskriften ”kunst og kultur i dagtilbud”, fortæller Camilla Høg og uddyber:

- Vi vil sikre, at børnekulturen ikke kun bliver ved de gode intentioner. Derfor samler vi beslutningstagere fra hele landet til et faciliteret arbejdsrum, hvor vi kan diskutere de svære spørgsmål og sammen starte de konkrete handlinger, der skal til for at samarbejdet på tværs af professioner og faglige niveauer bliver til vedvarende indsatser, der fremmer og styrker børnekulturen i Danmark – til gavn for alle børn.

Fakta om Kulturprinsen
Kulturprinsen bidrager til at udbrede samarbejder på tværs af kulturformer mellem dagtilbud og skoler, professionelle kulturformidlere, kunstnere, kunst- og kulturaktører samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner i hele Danmark og internationalt.

Centret bidrager til det gode børneliv, hvor alle børn har lige muligheder for at deltage og udfolde sig i kunstens og kulturens inkluderende og fællesskabende rum.

Kulturprinsen er en selvejende institution placeret i Viborg. Viborg Kommune støtter driften med 2.352.174 kr. Kulturministeriet giver - foruden udlodningsmidlerne - 858.280 kr. i tilskud. Den øvrige økonomi kommer fra puljer, fonde mm.

Kilde: Viborg Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.